บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล


บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
ขอแนะนำการแต่งกายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร สถานที่ต่างๆ

l
....


 
ชุดยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved