บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล


ผู้บริหาร บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ร่วมถ่ายภาพเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่เปิดหน่วยงานชุดใหม่ ไปประจำการรักษาความปลอดภัย
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

l
ผู้บริหาร เอสซี อินเตอร์ฯ ถ่ายรูปร่วมกับชุดปฏิบัติงานที่ รร.เซ็นทารา   
....


 

 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved