บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับสวัสดิการต่างๆ
l
ร่วมงานกับเรา

 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved