บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล


ผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

ร่วมถ่ายกับลูกค้าชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่น

l
ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกับลูกค้าต่างชาติชาวญี่ปุ่น  
  

 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved