บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล


คุณสุทธณะ พรหมบุตร กรรมการผู้จัดการ บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
ร.ร.บ้านโคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

l


 

ผู้บริหาร เอสซี อินเตอร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ร.ร.บ้านโคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  

l
 
....
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved