บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล


ผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
ประจำปี พ.ศ.2559

l
ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรให้พนักงานดีเด่น 2559  
 
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน 

 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved