บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

มอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ดีเด่น

เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและการให้
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และมีวิธีการปฎิบัติ
งานอย่างมืออาชีพ มาตรฐานสากล


"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"

l
การมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่  
บริษัทจัดให้มีมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดดังนี้
1
พนักงานที่ตั้งใจทำงานด้วยดีมาโดยตลอด
2
พนักงานประจำ ที่ได้รับคำชมเชยหรือการชื่นชมจากกลุ่มลูค้า
3
พนักงานที่ทำงานตรงเวลา เข้ากะตรงเวลา
4
พนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
5
พนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี
   
   
   
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ "รางวัลพนักงานดีเด่น" ในครั้งนี้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
....
 
 
 
 
 
บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2
ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL All Right Reserved